Continguts i materials curs Coeducació i perspectiva de gènere

En aquest apartat trobareu els recursos necessaris per dur a terme el curs de Coeducació i perspectiva de gènere.

Els recursos aniran apareixent a mesura que avanci el curs.

Estructura del curs

Material Sessió 0

SESSIÓ 1

Conceptes bàsics

Presentació 

ActivitaT sessió 1

SESSIÓ 2

Perspectiva de gènere a l'àmbit educatiu

Espai Coeducatiu

activitat sessió 2

SESSIÓ 3

eL MIRATGE DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

perspectiva de gènere a l'àmbit educatiu

Activitat sessió 3