Formació Claustre de Primària

En funció dels interessos dels centres participants, es proposa una oferta formativa per tal que els centres la puguin dur a terme a distància a través d'una plataforma virtual. Aquesta formació és exclusiva pels centres de la demarcació de Girona que estan duent a terme el programa "Sigues tu".

Per tal d'acollir la formació caldrà que el centre garanteixi una assistència mínima de 8 docents.

Un cop concedida la formació per part de Dipsalut, els centres que vulguin el corresponent reconeixement administratiu del Departament d'Educació caldrà que es posin en contacte amb el CRP corresponent (Només per a formacions superiors a 5 hores). 

IMPORTANT: Si no ho ha fet durant el primer termini el mes de juny, la persona gestora de cada centre podrà fer la sol·licitud de la formació de l'1 al 30 de setembre de 2021. Un cop superat aquest termini, podeu d'enviar-nos un correu electrònic concretant la vostra demanada a info@siguestu.cat. 

Oferta disponible:

Consciència corporal i benestar emocional

Persones destinatàries: Docents de primària 

Es tracta d'una formació de 6 hores de durada en forma de taller vivencial i pràctic.

L'objectiu de la formació és enfortir la connexió cos-ment en els infants com a base d'una bona qualitat de vida.  La idea és ajudar a crear l'hàbit de la consciència corporal per tal d'afavorir l'aprenentatge cognitiu, emocional i social.

Per fer-ho, es treballaran diferents taules d'estiraments acompanyats de música relaxant que després es podran posar en pràctica amb l'alumnat. 

A càrrec de l'Associació Tirabuixó

Gestió de les emocions

Persones destinatàries: Docents de primària

Es tracta d'una formació de 10 hores de durada.

L'objectiu d'aquesta formació és potenciar les habilitats que permetin als i les participants realitzar accions per afavorir la gestió de les emocions a l'aula. Durant les sessions es proposaran dinàmiques que fomentaran l'aprenentatge a través de la participació i vivència dels participants. La reflexió serà l'eina que permetrà transferir els recursos descoberts a l'espai professional.

A càrrec de Pau López

La mort i el dol a l'aula

Persones destinatàries: Docents de primària 

Es tracta d'una formació de 10 hores de durada.

L'objectiu de la formació és conèixer els processos de dol dels infants a les diferents etapes evolutives, conèixer i posar en pràctica les principals estratègies d'intervenció en els processos de dol en infants i facilitar eines per fer pedagogia de la mort a l'aula.

Durant les sessions es tractaran aspectes bàsics la mort, els processos de dol en infants, els falsos mites, les emocions i conductes que es poden donar... Es podran prioritzar les temàtiques i es construiran propostes educatives concretes en base a les necessitats dels i les participants. 

A càrrec de Carme Dolz