Informació detallada sobre tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, CIF Q1700565C, amb adreça C/ Pic de Peguera, 15 (Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont), 17003 – Girona, Tel. 972 41 47 20, info@dipsalut.cat .

Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de dpd@dipsalut.cat.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

Dipsalut registra les dades per tenir constància de les persones que, a nivell individual o en qualitat de representant de persones jurídiques, són receptores de la informació de les seves activitats, serveis i iniciatives. Aquesta informació es pot enviar per un o més dels canals de comunicació utilitzats per Dipsalut, com ara enviaments de textos per correu electrònic, publicacions o avisos a dispositius mòbils.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària de la informació no manifesti la seva voluntat de deixar de rebre la informació. En el cas de persones que reben informació per la seva condició de representants de persones jurídiques, les dades es podran eliminar si deixa de ser efectiva aquesta representació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest les seves dades seran eliminades de forma immediata. En el cas de persones que figuren a la llista de destinataris en qualitat de representants de persones jurídiques, les seves dades es tracten per al compliment d’una missió realitzada en interès públic, com ho és garantir la comunicació de Dipsalut amb altres institucions.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no es comuniquen a altres persones si no és amb el consentiment previ de la persona interessada, consentiment que hauria de constar de formular-se de manera explícita.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Dipsalut està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a:

Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
C/ Pic de Peguera, 15
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Jaume Casademont)
17003 – Girona

Mitjançant el formulari electrònic disponible a: https://www.siguestu.cat/ca/contactar.html

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de dades (DPD) de Dipsalut per mitjà de dpd@dipsalut.cat.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR