Mesures higièniques Educació infantil i Cicle Inicial

Us proposem les següents dinàmiques i recursos en línia:

Proposta per treballar a l'aula

Històries sobre el coronavirus (Vídeo animat)

Recursos en línia