Docents d'Educació Infantil

En base als bons resultats de la prova pilot que es va iniciar el curs 2020-2021, la proposta Descobrint per Educació Infantil es fa arribar a tots els centres de la demarcació de Girona que ho sol·licitin pel proper curs 2022-23. 

Per dur-la a terme, una de les tècniques del programa impartirà als centre participants una formació inicial específica per Educació Infantil, que inclou el marc de referència teòrica del programa, la metodologia de treball i la utilització dels materials del Descobrint. 

Està demostrat que l’escola és un bon context per promoure l’aprenentatge dels principals temes de salut i de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, les recomanacions nacionals i internacionals argumenten que és fonamental fer-ho des de la primera infància. Tanmateix, no es pot fer de qualsevol manera, sinó que l’educació per a la salut a l’escola ha d’estar planificada i seqüenciada al currículum dels infants i presentada per facilitadors entrenats per tal de promoure el coneixement sobre salut, les habilitats relacionades amb salut i actituds positives envers la salut i el benestar (OMS, 2003).

En el currículum d’infantil, les habilitats per a la vida i els continguts de salut es poden relacionar amb les tres àrees de coneixement: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges. En aquest sentit, els objectius d’aquesta etapa educativa van molt més enllà d’adquirir coneixements i impliquen sobretot reptes cognitius, facilitar les relacions humanes i reforçar la pròpia confiança i l'autoestima. De la mateixa manera, l’aula ha de ser un espai de benestar, on l’infant se senti segur, atès, acceptat i apreciat (Gencat, 2016).

Clicant a la pestanya trobareu informació concreta sobre la proposta pedagògica:

proposta descobrint

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les competències psicosocials a l'aula, la persona docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos…  

Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent