Proposta pedagògica Descobrint

Aquesta proposta considera l’alumnat com a persones partícips i constructores del seu propi aprenentatge. Neix a partir d'una visió positiva i holística de la salut, que té en compte els Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, està basada en les habilitats per a la vida i els eixos del Pla Salut, escola i comunitat de la Generalitat de Catalunya i adaptada al Currículum d’Educació Infantil.  

Es tracta d’una proposta viva, de manera que s’anirà adaptant a les necessitats i suggeriments del públic destinatari i a la nova evidència científica disponible, per tal d’esdevenir una eina útil i actualitzada que permeti treballar la salut de manera eficaç, inclusiva, creativa i participativa.

Objectius

  • Millorar la percepció personal com a subjectes singulars, valuosos, dignes de respecte i mereixedors de felicitat.
  • Desenvolupar amb èxit les habilitats per a la vida que ajudin a fer front als desafiaments de la vida quotidiana.
  • Enfortir la seva autonomia personal en les relacions amb els altres, desenvolupant competències per prendre decisions i establir lligams afectius.
  • Facilitar el coneixement de les influències socials sobre les conductes relacionades amb la salut i afavorir la formació de valors compromesos amb els drets humans.
  • Comprometre l’alumnat en la millora de les condicions de vida que incideixen sobre la salut i el benestar, és a dir, capacitar-los per a l’acció.

Metodologia

Proposem treballar a partir de 3 ÀMBITS DIFERENTS ("JO”, "NOSALTRES" i "EL MÓN"). Per a cadascun d’ells s’ofereixen 3 UNITATS DIDÀCTIQUES DIFERENTS, i per a cadascuna d’aquestes: 3 ACTIVITATS DIFERENTS, lligades a l’edat i al desenvolupament de l’alumnat (P3, P4, P5). Totes les propostes, però, son susceptibles de ser treballades en les diferents edats, segons la naturalesa del grup i de com estigui constituït el treball amb l’alumnat dins del centre.

En primer lloc, es proposa una ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA per tal de presentar els personatges que us acompanyaran en algunes de les  activitats posteriors. També teniu les instruccions per crear tres RACONS o ambients; espais de treball que els mateixos nens i nenes aniran construint mentre desenvolupen les activitats. Així tindrem el RACÓ JO, el RACÓ NOSALTRES i el RACÓ EL MÓN. Consta d'un total de 28 activitats per desenvolupar al llarg dels tres cursos P3, P4 i P5. En aquests moments està desenvolupat l'àmbit del "JO" (10 activitats).

Materials

Es faran arribar a les escoles participants una sèrie de materials i recursos per tal de desenvolupar la proposta. Aquest plantejament és flexible i s'anirà adaptant a les necessitats dels centres. De manera orientativa, els diferents recursos i materials seran: 

GUIA PER AL PROFESSORAT per a cada aula

ACTIVITATS DE L'ÀMBIT JO i MATERIALS per dur-les a terme 

CARPETA D’ANELLES per posar la guia i les fitxes

Els TITELLES que acompanyen el material i que serveixen de recurs de motivació.

LA CAIXA DESCOBRINT, allà on viuen els titelles i on porten les propostes per a l’alumnat.

CONTES: P3 - "Un fil invisible"   P4 - "Quatre petites cantonades de no res"   P5 - "Visca les ungles de colors" 

Implementació

El mes de setembre de 2021 es farà arribar als centres educatius que ho van sol·licitar: la carpeta, els titelles, la guia per al professorat, les 9 propostes de l’ÀMBIT JO i el material necessari per dur-les a terme i un conte per a cada nivell. S'adaptarà el material en funció si es tracta d'un centre que va dur a terme la prova pilot el curs passat. 

També es durà a terme una formació específica a cada centre i suport i seguiment durant tot el curs.

Recursos online ÀMBIT JO

Finalment, us oferim un recull de preguntes freqüents que van sorgir en les escoles participants a la prova pilot durant el curs 2020-2021. En cas que tingueu algun altre dubte, podeu escriure a info@siguestu.cat