Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

Aquest curt ens mostra com les nostres decisions poden tenir conseqüències imprevistes. Ens pot servir per treballar l'habilitat de presa de decions i solució de problemes.