Recursos per a docents

Vídeo

Què en pensem dels adolescents? - Prejudicis

Edat: Secundària
Durada: 3:09
Autoria: Unicef - ING

Descripció

El vídeo mostra un seguit d'opinions de persones adultes sobre l'adolescència, que no sempre responen a la realitat.

Ens pot ajudar a treballar amb l'alumnat els prejudicis, els estereotips i les habilitats d'autoestima i control intern i advocació i defensa. També ens permet reflexionar sobre els nostres propis prejudicis envers els i les adolescents.