Recursos per a docents

Vídeo

Bretxa salarial de gènere - Igualtat de gènere

Edat: Primària
Autoria: Finansforbundet
Durada: 1:00

Descripció

Segons dades de la Comissió Europea de 2015 la bretxa salarial total de gènere a Espanya es del 35,7 % (la mitjana de la UE es del 39,6 %). El vídeo mostra com un grup d'infants han de recollir unes boles. Un cop acabada la "feina" la recompensa és diferent en funció de si són nens o nenes.

Ens permet reflexionar amb l'alumnat sobre les desigualtats de gènere i treballar les habilitats d'advocació i defensa, empatia i pensament crític. 

Preguntes pel debat: 

Què en penseu de la situació? És justa? Per què?

Com reaccionen les nenes davant la situació? I els nens? Com reaccionaríeu vosaltres? 

Sabeu que és la bretxa salarial de gènere? Què en penseu? Per quins motius penseu que succeeix? És justa aquesta situació? Què podríem fer per canviar-la?