Recursos per a docents

Àudio

Formació consciència corporal i benestar emocional - INTRODUCCIÓ

Edat: Material professorat
Autoria: Tirabuixó (Lola Robles i Barbara Van Hoestenberghe)
Durada: 5:40

Descripció

Aquest àudio correspon a la formació que impateix Tirabuixó pels docents del "Sigues tu".

Hi trobareu l'explicació i les recomanacions per dur a terme el projecte a l'aula.