Recursos per a docents

Àudio

Formació consciència corporal i benestar emocional - ELS ULLS 2

Edat: Material professorat
Autoria: Tirabuixó (Lola Robles i Barbara Van Hoestenberghe)
Durada: 2:38

Descripció

Aquest àudio correspon a la formació que impateix Tirabuixó pels docents del "Sigues tu".

Hi trobareu la part corresponent als ULLS. En concret, els exercicis per a focalitzar.