Recursos per a docents

Fitxer

Formació consciència corporal i benestar emocional - SESSIÓ ELS ULLS

Edat: Material professorat
Autoria: Tirabuixó (Lola Robles i Barbara Van Hoestenberghe)

Descripció

En aquest fitxer hi trobareu la Sessió els ULLS, corresponent a la formació que impateix Tirabuixó pels docents del "Sigues tu".

En els arxius annexos hi torbareu dos àudios que us ajudaran a practicar els exercicis proposats.

Recursos relacionats