Recursos

Fitxer

Reunions Familiars

Edat: A partir dels 4 anys

Descripció

Una eina que pot ser útil per a gestionar conflictes, així com aportar calidesa i respecte en les vostres relacions familiars.