Recursos per a docents

Vídeo

Léelo del Revés - Creativitat

Edat: Secundària
Durada: 1:25
Autoria: Lytos

Descripció

El cantant de rap Carlos Vidal, més conegut com Lytos, interpreta una cançó de forma molt original. Serveix com a punt de partida per parlar de les diferents possiblitats que tenim de ser creatius en funció de les nostres motivacions.

Per tal de practicar la creativitat amb el grup classe podem utilitzar la dinàmica de pluja d’idees. En una primera fase es delimita el tema a tractar (per exemple: inventar un eslògan, aconseguir diners pel viatge de fi de curs o solucionar un conflicte), posteriorment es demana a l'alumnat que vagin fent aportacions sense ordre, sense jutjar si son o no absurdes i es van escrivint totes les idees a la pissarra. Seguidament es van eliminant les que no responen a l’objectiu i es consensua en grup quines són les millors idees per resoldre el problema proposat.