Recursos per a docents

Vídeo

Història del Som-hi «La pitonissa» (Eix participació)

Durada: 2:56
Autoria: Edex i Dipsalut

Descripció

El destí ha posat en mans de l’Isa una bola de vidre amb la qual ella i els seu els seus amics intenten veure el futur que els espera... i que els desespera. Només cal que expliquin una mica l que han fet i volen fer en la vida, i en la bola es reflecteix l’animal que simbolitzarà el camí de cadascú. Mig de broma, mig de veres, seuen plegats per escodrinyar al seu avenir.

Per conversar en clau SOC

A continuació us proposem una sèrie de preguntes basades en la història i orientades a descobrir el sentit de coherència (SOC) de l’alumnat participant, cadascuna d’elles correspon a una dimensió del SOC: comprensibilitat (C), gestionabilitat (G) i significativitat (S).

  • (S) Us heu parat mai a pensar en el futur? Què hi veieu? I com us hi veieu?
  • (S) Us identifiqueu amb la simbologia d’algun animal de la història? Amb quin i per què?
  • (C) Què en penseu, de les reaccions que tenen els personatges de la història quan veuen l’animal que reflecteix el seu futur? I a vosaltres, us ha sorprès algun animal amb el que s’ha identificat algun company vostre? Per què?
  • (G) Els somnis que us imagineu per al futur són en solitari o en companyia? Creieu que hi haurà persones que us ajudaran a fer-los realitat? Per què i com?