Recursos per a docents

Vídeo

Descripció

Aquest curt mostra la història d’amor entre dos nens. El llançament del trailer va coincidir amb el dia mundial contra l’homofòbia. Permet reflexionar sobre els estereotips i els prejudicis i treballar habilitats com l’empatia a la gestió de les emocions i sentiments.

Preguntes guia per al debat

Què penseu que volen mostrar els autors del curt quan fan que al noi li surti el cor del pit? Penseu que és habitual que en el cinema d’animació es mostrin històries d’amor? Coneixeu algun altre curt o pel·lícula d’animació que mostri una relació amorosa entre dos nois o dues noies? Per què penseu que succeeix això? Sabríeu diferenciar entre identitat sexual i orientació sexual?  Penseu que una persona homosexual pot tenir més dificultats que una heterosexual? Per què? Penseu que és necessari que existeixi un dia mundial de lluita contra l'homofòbia? Per què?