Projecte casals: «Un estiu per emocionar-se»

Està demostrat que, en el marc de les habilitats per a la vida, les competències emocionals s’han de desenvolupar des de les primeres etapes, ja que una bona intel·ligència emocional té molts efectes positius per a la vida, com ara una bona gestió de l’estrès, més autodisciplina, més reconeixement de les qualitats dels altres, millor afrontament dels errors o gestió més positiva dels conflictes.

En el context actual, té especial importància ajudar els infants a prendre consciència de les emocions pròpies i de les alienes i tenir la capacitat de regular-les. En aquest sentit, el lleure educatiu és un bon espai per promoure aquests aprenentatges, ja que facilita l’aplicació de metodologies actives i vivencials que permeten als infants participar en les accions, per exemple treballant en petits grups, fent jocs, pluja d’idees o debats.

PROPOSTA PEDAGÒGICA

La proposta que us presentem l’hem titulat «Un estiu per emocionar-se». Es tracta d’una sèrie d’activitats pensades per treballar les diferents emocions als casals amb els més petits i petites. Es tracta d’un recurs motivador en clau d’humor i pensat per infants de 5 a 10 anys amb l’objectiu d’ajudar-los a identificar i prendre consciència de les emocions pròpies i dels altres, per tal de poder regular-les de manera adequada i assolir un bon equilibri emocional.

Per tal de desenvolupar-ho, Dipsalut posa a disposició dels casals municipals els següents recursos i activitats:

  1. Formació per l’equip de monitores i monitors disponible en línia
  2. Activitats i jocs per treballar les 5 emocions bàsiques (ALEGRIA, TRISTESA, POR, RÀBIA I AMOR)
  3. Gimcana de les emocions dinamitzada
  4. Sessions per famílies

1- Formació per l’equip de monitores i monitors

Per tal que les empreses i persones responsables del casal puguin dur a terme aquesta proposta de forma adequada, tenen a la seva disposició una formació en línia a càrrec de l’equip tècnic del “Sigues tu”. Els continguts d’aquesta formació se centraran en com treballar les emocions i en donar pautes i recursos pràctics per acompanyar emocionalment els infants. Disponible a partir del 28 de juny

2- Activitats i jocs per treballar les 5 emocions bàsiques

PROPOSTA DE JOCS I ACTIVITATS

Us proposem un seguit de jocs i activitats pensades especialment per a casals d’estiu, per treballar les cinc emocions bàsiques (alegria, tristesa, por, amor i ràbia). L’equip de monitors i monitores del casal desenvoluparan amb els infants la proposta pedagògica segons les seves necessitats i prioritats.

Es tracta d’un plantejament flexible, que es pot adaptar a les diferents tipologies de casals i a la diversitat de l’alumnat. La nostra recomanació és adreçar-ho a l’alumnat de cicle inicial i mitjà (de 5 a 10 anys), però cada casal podrà escollir el grup d’infants amb els quals es durà a terme, en funció de les seves característiques.

Pel que fa a la temporització, es pot organitzar com li vagi millor al casal, però és recomanable que es faci de forma regular: dos cops per setmana, una estona cada dia o bé cada dia durant 10 dies.

3- Gimcana de les emocions dinamitzada

Dipsalut posa a disposició dels casals municipals de la demarcació de Girona que implementin aquesta proposta la gimcana de les emocions dinamitzada, que reforçarà el treball dut a terme durant el casal i servirà com a element motivador, ja que els infants podran posar en pràctica les emocions de forma lúdica i motivadora.

Una persona especialista en lleure educatiu es posarà en contacte amb el casal i pactarà les dates per realitzar la gimcana a cada casal participant. Per a dur a terme aquesta activitat no cal cap requisit tècnic especial. Està pensada per dur-la a terme al pati i la persona que la condueix portarà tot el material necessari per realitzar-la. Es preveu que es pugui fer més d’una de forma simultània, en funció dels infants participants.

Gimcana de les emocions

4- Sessions per famílies 

Considerem clau implicar les famílies en el projecte, ja que tenen un paper protagonista i fonamental en l’aprenentatge de la gestió emocional dels infants i en la millora de les relacions familiars.

Per aquest motiu, oferim dues sessions de dues hores de durada aproximadament, en línia, a càrrec de professionals expertes del “Sigues tu” en família:

  • Aprenem a gestionar la ràbia dels nostres fills i filles
  • La convivència familiar i la gestió dels conflictes

En aquestes sessions s’explicarà el projecte i s’abordarà, des d’una vessant teòrica i pràctica la gestió emocional de la ràbia i l’enuig i maneres per aprofitar els conflictes amb l’objectiu de millorar les relacions familiars.

Es duran a terme telemàticament. Les famílies es podran apuntar a una sessió de les 4 disponibles durant el mes de juliol. Si no es poden connectar o les places estan exhaurides, a finals de juliol penjarem al web les sessions gravades perquè tothom hi pugui tenir accés. El casal i/o l'ajuntament corresponent s'encarregaran de realitzar la difusió de la sessió entre les famílies. Per fer les inscripcions, les famílies s’hauran d’inscriure a partir del 28 de juny.

SELECCIÓ I PRIORITZACIÓ DELS CASALS

La proposta es farà arribar de manera prioritària als casals de la demarcació de Girona dels municipis de més de 1.000 habitants que no van poder participar en aquest projecte l’estiu 2020. Els ajuntaments que estiguin interessats en implementar el projecte en els seus casals municipals, han de fer la sol·licitud corresponent disponible a la seu electrònica de Dipsalut fins al 22 de juny.